0909 335 467

Monthly Archives: Tháng Mười 2014

TÊ BUỐT CHÂN TAY CÓ PHẢI LÀ DẤU HIỆU BỆNH ĐAU THẦN KINH TỌA KHÔNG ?

I.Tê buốt chân tay có phải dấu hiệu của bệnh đau thần kinh tọa ? Anh Bùi Công Minh có địa chỉ email congminh24@yahoo.com  gửi đến nàh thuốc nam Thanh Long chúng tôi thắc mắc như sau: “Khoảng 4,5 năm nay người tôi lúc nào cũng mệt mỏi, ngay cả lúc nằm nghỉ cũng thấy […]

YÊU CẦU NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC GỌI LẠI