0909 335 467

Tag Archives: bệnh chóc đầu ở trẻ em…

THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM – THUỐC CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID

    I. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC THUỐC CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID Định nghĩa: Thuốc chống viêm không steroid là một nhóm thuốc bao gồm các thuốc có hoạt tính chống viêm và không chứa nhân steroid. Nhóm này bao gồm rất nhiều các dẫn chất có thành phần háo học khác nhau. Song cách […]

YÊU CẦU NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC GỌI LẠI